RÛPELÊ PIÇÛKAN

Ev rûpel ji bo piçûkan e.
Tu dikarî tê de dersên kurdî ji bo zarokên piçûk,
çîrokên kurdî
û hin xetên bi dilê zarokan
bibînî

Helbest ji bo piçûkan

Zozan
Tevdîra miþkan
Serxwebûna mûriyan
Marþa tîpan
Kerê dengbêj
Rojên heftê
Dibistan
Dibistan
Bihar
Besta welatî
Alaya min
ABC
Gurê pîr

Çîrok ji bo piçûkan

Dîk û kîso
Ker û gur
Keçika kibrîtfiroþ
Mih û þêr û gur
Qertel û kîso
Roviyê þêr
Þêr û kevroþk
Sewîlê sofî
Mem û Zîn
Þûrê di berî da
Þengê û Pengê
Bûk û tûtûk
Dîkil Axa
Kêz Xatûn
Rovîyê dûvqut
Silko


Ji Mahmûd Lewendî
Çîrok, helbest, lêhatinok
Ji bo zarokên heta 9-10 salî

Lêhatinok

Yekanekê
Hopanê
Leg û leg
Yekanekê

Hopanê
Leg û leg
Ro Vêket

Yek û yek
Endilko
Gumbla Gumbil
Yekanekê
Yekonekê
Yekê Yekanê
Wîl didim
Cihok Celalok
Sulêmanê du nukil
Silo du nikilo
Sulêmanê du nikul
Þeqlo Beqlo
Sat Axa
Sat Axa
Hêkekê Hêcirekê (Sat Axa)
Hêkil Mêkil
Yek bi yek


Hin xetên bi dilê piçûkan

Hilavistok

Bibîranînk